Verwarming op mazout Kalken

Hersteller van verwarming met stookolie of mazout Kalken alsook van mazoutketels Kalken

Verwarmen op mazout of stookolie is sinds 2022 enkel nog toegestaan op plaatsen waar er geen mogelijkheid is om aan te sluiten op het aardgasnet. Ook voor nieuwbouwwoningen en totaalrenovaties is verwarmen op mazout geen optie meer.

Uiteraard blijft mazout een uitstekend alternatief wanneer er geen aardgas voorhanden is.

Een moderne stookoliecondensatieketel haalt eveneens een hoog rendement (tot 98%) met een kostenefficiënt verbruik. Hiervoor dien je wel een mazouttank te plaatsen; dit kan zowel ondergronds als bovengronds met volumes tussen de 1000 en 5000 liter. Hierdoor ben jeonafhankelijk van netwerkbeheerders.

We onderscheiden in de mazoutverwarmingsketels 2 labels:

  • Optimaz-label: minimum rendement van 93%
  • Optimaz Elite-label: minimum rendement van 97,5% (enkel via condensatie te bekomen)

Van Vlaenderen kan voor u ook een keuring uitvoeren op zowel de mazoutketel (jaarlijks) als de mazouttank. Hoe vaak je je tank moet laten keuren, hangt af van het volume en de plaatsing (boven- of ondergronds).

AA483 33 jpg